Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Szkoła Muzyczna w Gdyni