Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

NASZA OFERTA

Oferujemy pełen zakres prac związanych z procesem inwestycyjnym, począwszy od koncepcji poprzez projektowanie, wykonanie i oddanie obiektu do użytkowania. Głównymi obszarami naszej działalności są:

 • Prowadzenie inwestycji na zasadach „Inwestora zastępczego”, polegających na kompleksowym nadzorze, realizowanym przez inżynierów z pełnymi uprawnieniami, nad pracami budowlanymi oraz branżowymi, finansami budowy, a także projektami;
 • Prowadzenie nadzorów inwestorskich w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej;
 • Prowadzenie i kierowanie wszelkimi robotami budowlanymi oraz branżowymi. Zapewniamy pełną kadrę inżynierską z pełnymi uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Jesteśmy w stanie poprowadzić każdy rodzaj prac związanych z inżynierią lądową;
 • Doradztwo techniczne podczas całości procesu inwestycyjnego;
 • Wykonywanie kompleksowych projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • Wykonywanie wycen realizacyjnych obiektów budowlanych;
 • Udział w procesie organizacji i przygotowania finansowania budowy.
 • Świadczymy także usługi w zakresie inżynierii hydrotechnicznej z użyciem sprzętu pływającego, takie jak:
  – inwentaryzacje techniczne stanów nabrzeży oraz obiektów budownictwa wodnego
  – pomiary głębokości akwenów