Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Oddział SOR szpitala wojewódzkiego w Gdańsku