Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Oddział chirurgi - SPZOZ MSWiA a Gdańsku