Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Koncepcja rozbudowy budynków Morskiej Agecji Gdynia