Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Lipowa 50 Gdynia