Realizacje obiektów budowlanych i inżynieryjnych.

Budynek biurowy Morskiej Agencji Gdynia